Cách dùng trợ từ “的话”

Cách dùng trợ từ “的话”trong tiếng trung giao tiếp hàng ngày

  1. cách dùng thứ nhất của trợ từ “的话”

+ Trợ từ “的话”thường dùng kết hợp với các từ :“如果”,“假如”,“要是”,“只要”để biểu thị giả thiết hay điều kiện, từ này thường đặt ở cuối phần câu trước,có khi cũng đặt ở cuối câu)nếu,nếu như:

如果买得到车票的话,今天晚上就可以动身

Nếu như mua được vé thì tối hôm nay có thể khởi hành rồi

假如你明天有事的话,过几天再说吧

Nếu như ngày mai anh có việc thì vài hôm nữa hãy tính cũng được

我们要是满足于现有成就的话,就会落后

Nếu như chúng ta hài lòng với những thành tích hiện có thì sẽ bị lạc hậu

只要有决心的话,还怕学不好?

Nếu như đã hạ quyết tâm,thì còn sợ gì học không được?

计划可以提前十天完成,如果大家开动脑筋找窍门,并订出切实可行的措施的话

Nếu như mọi người cùng cố gắng động não tìm cách giải quyết,đồng thời đưa ra một biện pháp thiết thực khả thi thì kế hoạch có thể hoàn thành trước thời hạn 10 ngày.

天大的困难也一定能够克服,如果大家有信心,有决心的话

Nếu như mọi người có lòng tin và quyết tâm thì khó khăn dù lớn đến đâu cũng nhất định khắc phục được

  1. Cách dùng thứ hai của trợ từ

+ Trong câu có mối quan hệ giả thiết,nếu đã dùng”的话”thì có thể không cần dùng liên từ biểu thị giả thiết nữa.

VD:

(要是)戏票不够的话,我们就不去了

Nếu như vé kịch không đủ thì chúng tôi sẽ không đi

(倘若)明天没事的话,咱们去玩西山

Nếu như ngày mai có rảnh thì chúng ta sẽ đi Tây Sơn chơi

这本书(如果)你喜欢的话,你就拿走

Nếu như bạn thích quyển sách này thì bạn cứ lấy đi

  1. Cách dùng thứ ba của trợ từ

+ Dùng kết hợp với các từ “否则”,“不然”,“要不”để biểu thị sự chuyển đổi ngữ khí phía sau phải có dấu phẩy.

VD:

我们看书学习,必须真正弄通,否则的话,就无法在实际工作中运用。

Khi xem sách hay học tập,chúng ta cần phải thực sự tấu hiểu ,nếu không thì sẽ không thể ứng dụng vào trong công việc thực tế.

无论干什么事,事前应该有计划,作好充分准备,不然的话,容易走弯路,甚至失败。

Bất kể làm việc gì, trước tiên cũng nên lập một kế hoạch và làm tốt công tác chuẩn bị,nếu không sẽ rất dễ đi sai mục tiêu, thậm chí dẫn đến thất bại.

我们必须在八点以前到达,要不的话,就赶不上这班车了。

Chúng ta cần phải đến đó trước 8 giờ nếu không sẽ không kịp chuyến xe.

Chú ý:

Trong các câu trên,các từ “否则”,“不然”,“要不”có thể nói là “不的话”